شرايط پخش آثار شما از رسانه اوج موزيک تائيد و پروسه ارسال آثار: هزينه پخش تک آهنگ در اوج موزيک: هزينه پخش آلبوم در اوج موزيک: هزينه پخش موزيک ويدئو در اوج موزيک:
email
email